Intellego Sales & Coaching Oy on keskittynyt kehittämään asiakaspalvelua uudenlaisella näkökulmalla ja metodeilla.

Valmentaja Mika Liesivesi on ihmismielen saloihin ja tunnetaitoihin erikoistunut yritysvalmentaja, joka auttaa ihmisiä parantamaan keskittymiskykyään ja käyttämään piilossa olevia voimavarojaan entistä paremmin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Valmennuksiin ja erilaisiin tilaisuuksiin on osallistunut viimeisen 15 vuoden aikana yli 15 000 ihmistä. Aiheina useimmiten ovat haastavat vuorovaikutustilanteet, myynti- ja asiakaspalvelutaidot, esimiestaidot sekä muut tilanteet, joissa omien tunnetilojen hallinnalla voi olla merkitystä paremman lopputuloksen kannalta.

Valmennuksissa yhdistetään myynnin- ja asiakaspalvelun teoriaa ja käytäntöä ihmisen käyttäytymistä mallittavaan ja psykologiaa hyödyntävään NLP:hen.

Valmennuksissa haetaan osallistujille tietoisuutta omasta tavasta toimia. Arvostavan keskustelun ja osallistamisen kautta saadaan uutta intoa sekä ymmärrystä aidosti hyvään, asiakkaasta välittävään ja erottuvaan asiakaspalveluun, myyntiin ja johtamiseen.

Ihmisen toiminnan ja ajattelun kehittymisen pohjana on se, että ihminen ymmärtää miksi toimii tilanteissa niin kuin toimii.