Miten teemme

Kaikki valmennukset rakennetaan alusta alkaen sen pohjalta, mitä on jo aiemmin tehty asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Kaikki valmennuspäivät rakennetaan asiakkaan maailmasta käsin. Tuleviin valmennuksiin osallistuvien asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöiden luona käydään mysteryshoppaamassa ja myöhemmin tutustumassa heidän arkeensa. Vasta tämän jälkeen alkaa valmennuksen suunnittelu.

Panostus suunnitteluun ja merkityksellisyyden etsimiseen palkitsee siinä vaiheessa, kun itse valmennus alkaa. Palautteiden perusteella osallistujien yleisin ennakko-odotus valmennuksesta on, että ”taas tätä samaa”, mutta tällä kertaa valmentaja aidosti tietää, mistä puhuu. Puuduttavien ja ennestään tuttujen kliseiden sijaan osallistujat ovat kokeneet saaneensa valmennuksesta uusia ideoita ja näkökulmia.